ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ของเรา

ไทหินเจียร
ไทหินเจียร
บริษัท ไทหินเจียร จำกัด(สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ชั้น 47 ยูนิต 4703, ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-119-5185
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.
โทรศัพท์:
02-119-5185

เปิดบริการตั้งแต่
สาขาไทวัสดุปทุมธานี โทรศัพท์ 02-048-8185 , 094-661-4199
สาขาไทวัสดุฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 063-056-6653 , 086-319-7712
เปิดทุกวัน 10.00 -19.00 น.

สาขาสมุทรปราการ โทรศัพท์ 063-256-6954
เปิด จันทร์- เสาร์ 8.00 -17.00 น.

หมายเหุตุ
โทร : 02 119 5185 สายตรง : 063-256-6954 Line @thaigw Email: sale.thaigw@gmail.com

แบบฟอร์มติดต่อร้านค้า