ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ของเรา

บริษัท ไทหินเจียร จำกัด
บริษัท ไทหินเจียร จำกัด
ออฟฟิศ
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต 4703 ห้องริวเวอร์ 17, ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

คลังสินค้าฉะเชิงเทรา
39/1 หมู่ที่ 5 ตำบล โสธร อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา 24000


โทรศัพท์:
02-119-5185 , 063-256-6954

เปิดบริการตั้งแต่
จ. - ส. 8.00 -18.00 น.

หมายเหุตุ
โทร : 02 119 5185 สายตรง : 063-256-6954 Line @thaigw Email: sale.thaigw@gmail.com

แบบฟอร์มติดต่อร้านค้า