ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า
 • เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าในร้านค้า thaigrindingwheel และชำระเงินแล้ว คำสั่งซื้อของท่านเป็นอันสมบูรณ์
 • การส่งมอบสินค้า ทางร้าน thaigrindingwheel จะจัดส่งตามที่อยู่ที่ท่านได้กรอกรายละเอียดในการสั่งซื้อ
 • กรณีสินค้ามีปัญหาจากการผลิตของโรงงาน เปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 30 วัน ตามนโยบายผู้ผลิต
 • ซื้อสินค้าแล้ว อย่าเพิ่งทิ้งกล่อง เก็บกล่องและอุปกรณ์ไว้ให้ครบภายใน 30 วันแรกนับจากรับสินค้า หากสินค้ามีปัญหาจากการผลิต จะได้เคลมได้ง่ายและเร็วขึ้น
 • หากมีการเคลมสินค้า ค่าขนส่งสินค้ากลับ ทางลูกค้าเป็นผู้่รับผิดชอบทั้งหมด

การขอใบเสนอราคา และใบกำกับภาษี
 • ไม่มีบริการทำใบเสนอราคา
 • สินค้ามูลค่า 2,000 บาท สำหรับการออกใบกำกับภาษี

การสั่งผลิตสินค้าตามแบบ
 • สินค้าสั่งผลิตสลูกค้าต้องวางมัดจำ 50%จากราคาขาย และจ่ายเป็นเช็คล่วงหน้าในส่วนที่เหลือ

การสั่งนำเข้าสินค้า pre order จากต่างประเทศ
 • สินค้าทั่วไป 20,000 บาท/order ระยะเวลาประมาณ 10-15 วัน
 • หินเพชร Diamond&CBN wheel 50,000 บาท/order
  ระยะเวลาประมาณ 20-45 วัน
 • โดยราคาที่เสนอเป็นราคา ที่รวมค่าขนส่งแล้ว และเป็นราคาต้นทุนต่ำสุด
 • ลูกค้าต้องวางมัดจำ 50% และจ่ายเป็นเช็คล่วงหน้าในส่วนที่เหลือ